Smedstad Ridsportcenter

Fakta

Område/stadsdel:  Berga
Utförare:  Enskild

Beskrivning

Öppen fritidsverksamhet med hästprofil på Smedstad Ridsportcenter

Haga Stall & Omsorg bedriver på uppdrag av Linköpings kommun öppen fritidsverksamhet på Smedstad Ridsportcenter

Välkommen!


Verksamhetens syfte är att erbjuda deltagarna meningsfulla och utvecklande aktiviteter som stärker deras sociala, kreativa och fysiska förmågor. Verksamheten formas utifrån läroplanen och genom att ta tillvara deltagarnas egna intressen. Smedstad Ridsportcenter, med sin placering i Tinnerö eklandskap, ger unika möjligheter till samspel mellan människa, djur och natur. På fritids serveras mellanmål varje dag och det finns möjlighet till läxläsning, skapande, temaarbete och sociala aktiviteter tillsammans med utbildade pedagoger. Fritidsverksamheten har en hästprofil där barnen ges möjlighet att lära sig mer om hästar och deras behov. Praktisk hästkunskap och hästskötsel samt ridning kommer att ingå.
Öppettider är måndag till fredag 13.00-17.00 och 8.00-17.00 under skollov. Anmälan till öppen fritids görs på kommunens hemsida Dexter.

Har du frågor och funderingar, tveka inte att höra av dig via e-mail till fritids@hsoab.se

Kontaktuppgifter

Rektor: David Wenhov
Telefon:
013-390 02 71