Öppen fritidsverksamhet Smedstad Ridsportcenter

Fakta

Område/stadsdel:  Berga
Utförare:  Enskild

Beskrivning

Öppen fritidsverksamhet med hästprofil på Smedstad Ridsportcenter

Från och med ht. 2018 planerar Haga Stall & Omsorg att på uppdrag av Linköpings kommun bedriva öppen fritidsverksamhet på Smedstad Ridsportcenter

Välkommen!


Verksamhetens syfte är att erbjuda deltagarna meningsfulla och utvecklande aktiviteter som stärker deras sociala, kreativa och fysiska förmågor. Verksamheten formas utifrån läroplanen och genom att ta tillvara deltagarnas egna intressen. Smedstad ridportcenter, med sin placering i Tinnerö eklandskap, ger unika möjligheter till samspel mellan människa, djur och natur. På fritids kommer deltagarna att serveras mellanmål varje dag och det finns möjlighet till läxläsning, skapande, temaarbete och sociala aktiviteter tillsammans med utbildade pedagoger. Fritidsverksamheten kommer ha en hästprofil där barnen ges möjlighet att lära sig mer om hästar och deras behov. Praktisk hästkunskap och hästskötsel samt ridning kommer att ingå.
Planerat startdatum är måndag vecka 36 under förutsättning att vi får minst 30 inskrivna barn. Öppettider är måndag till fredag 13.00-17.00 och 8.00-17.00 under skollov. Anmälan till öppen fritids görs på kommunens hemsida Dexter.

Varmt välkomna på informationsträffar följande datum:

17 maj kl. 18.00
28 maj kl. 18.00

Anmäl dig för att komma på informationen till: fritids@hsoab.se

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ridsportallén 5
Postadress: Ridsportallén 5
585 98 LINKÖPING
Telefon: 013-390 02 75
E-post: fritids@hsoab.se
Webbplats: http://hsoab.se/
Rektor: David Wenhov
Telefon:
013-3900271