Öppen fritidsverksamhet Bäckskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Berga
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ramstorpsgatan 54
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Bäck
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 84 22
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/friback
Rektor: Irene Eriksson
Telefon:
013-20 55 83