Ekholmsskolan GRS

Fakta

Område/stadsdel:  Ekholmen
Utförare:  Kommunal
Årskurser:  7, 8, 9
Antal elever: 27
Årskurs 7: 12
Årskurs 8: 7
Årskurs 9: 8

Beskrivning

Ekholmskolans grundsärskola består idag av fyra grundsärskoleklasser.


Två klasser med elever i år 7, en klass med elever i år 8 samt en klass med elever i år 9.

Undervisningen följer centrala läro- och kursplaner samt kommunens verksamhetsuppdrag

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ekholmsvägen 48
Postadress: Ekholmsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 77 43
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/ekholmsskolangrs
Rektor: Maria Jakobsen Petersson