Nya Rydsskolan GRS

Fakta

Område/stadsdel:  Ryd
Utförare:  Kommunal
Årskurser:  7, 8, 9
Antal elever: 20
Årskurs 7: 4
Årskurs 8: 8
Årskurs 9: 8

Beskrivning

Träningsklassernas lokaler ligger i nära anslutning till
Nya Rydskolan.
Förutom kommunikation med vanligt tal har personalen god vana i att använda tecken och bildkommunikation.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Björnkärrsgatan 17
Postadress: Rydsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 78 31
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/nyarydsskolangrs
Rektor: Maria Jakobsen Petersson