Blästadsskolan GRS

Fakta

Område/stadsdel:  Ekholmen
Utförare:  Kommunal
Årskurser:  1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal elever: 35
Årskurs 1: 2
Årskurs 2: 5
Årskurs 3: 6
Årskurs 4: 5
Årskurs 5: 10
Årskurs 6: 7

Beskrivning

Skolan består av förskoleklasser, grundskola, hörselklasser, grundsärskola och fritidshem. Skolan har cirka 390 elever i åldrarna 6-12 år.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ekholmsvägen 117
Postadress: Blästadsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 77 63
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/blastadsskolangrs
Rektor: Sabine Cervin
Telefon:
013-20 78 90