Consensum

Fakta

Utförare:  Fristående

Beskrivning

Studera på Consensum VUX - Där alla får chansen att lyckas!

Consensum Vuxenutbildning erbjuder spännande utbildningar för dig som drömmer om att arbeta med människor. Vi har lång erfarenhet av att utbilda för god kompetens inom områdena
Vård & omsorg samt Barn & fritid. Yrkesområden där det råder hög efterfrågan på personal. För oss är det viktigt att du upplever studierna hanterbara, begripliga och framförallt meningsfulla. Detta är en förutsättning för att du ska se sammanhang och kunna samordna studierna med ditt liv. Vi finns vid din sida på olika sätt genom hela utbildningen.

Distansutbildning
Att studera som vuxen är en spännande utmaning, men livspusslet kan ibland vara svårt att få ihop när man studerar. Därför erbjuder vi alla våra utbildningar som distansstudier, vilket ger dig möjlighet att studera på dina egna villkor, var du vill och när du har tid. Du har dagligen tillgång till Consensums engagerade lärare för handledning via nätet eller telefon. Om du behöver handledning i ett möte träffar de dig gärna. Du får dessutom tillgång till all kurslitteratur digitalt.

Vi arbetar på ett sätt som skapar lust för lärande
Arbetssättet är varierat och stimulerar ett kreativt och elevaktivt lärande som knyts till verkliga situationer. Det främjar djupinlärning och utvecklingen av nya förmågor för en praktisk handlingsberedskap.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 2
Postadress: Hertig Karlsgatan 2
LINKÖPING
Telefon: 070-740 87 35
Webbplats: https://consensum-vux.se/?utm_source=consensum