Mansmottagningen mot våld

Fakta

Målgrupp:  Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
Verksamhet:  Familjestöd, Mottagning
Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som använt våld i en nära relation eller är utsatt. Mansmottagningen tar emot män som fyllt 18 år men kan också hjälpa till att förmedla kontakter för yngre.

Du behöver inte vara ensam med dina tankar om att ha gjort illa, vad du skulle gjort i stället eller vad du kan och ska göra nu. Och du ska inte behöva använda våld mer. Alla kontakter inleds med individuella samtal, vilka kan övergå till ett gruppinriktat stöd om motivation och behov finns.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Ågatan 31
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Mansmottagningen
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 52 10
E-post: vnr@linkoping.se
Webbplats: http://www.leanlink.se/vnr
Telefontider: Tisdagar 8.15 - 9.00