Våld i nära relation

Fakta

Målgrupp:  Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
Verksamhet:  Familjestöd, Mottagning
Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten erbjuder stöd för dig som är utsatt för våld i nära relation. Den vänder sig både till män och kvinnor, över 18 år, och som lever i en relation där partnern använder eller har använt våld. Verksamheten erbjuder stöd för att du ska kunna bryta din isolering och möjliggöra en förändring.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Ågatan 31
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Våld i nära relationer
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013- 20 52 10
E-post: vnr@linkoping.se
Webbplats: http://www.leanlink.se/vnr
Telefontider: Tisdagar 8.15 - 9.00