Fritid 13-16 år Ljungsbro

Fakta

Kontaktuppgifter

Besöksadress: O G Svenssons väg 3
Postadress: Ljungsbro skola
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 67 38
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/ungljungsbro
Rektor: Charlotta Stjärne
Telefon:
013-20 62 91