Fritid 13-16 år Tallboda

Fakta

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Medvinsvägen 33 A
Postadress: Medvindsvägen 33A
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 71 89
E-post: resursochstodverksamhet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/ungtallboda
Rektor: Steffan Kapellner