Fritid 13-16 år Sturefors

Fakta

Kontaktuppgifter

Besöksadress: (Vist skola) Näckrosvägen 4
Postadress: Näckrosvägen
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 55 18
E-post: resursochstodverksamhet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/ungsturefors
Rektor: Steffan Kapellner