Fritid 13-16 år Linghem

Fakta

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Gällstadvägen 22
Postadress: Linghems fritidsgård
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 57 49
E-post: resursochstodverksamhet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/unglinghem
Rektor: Steffan Kapellner