Fritid 13-16 år Ånestad/Berga slott

Fakta

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Herrgårdsgatan 3A
Postadress: Häggvägen
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 71 90
E-post: resursochstodverksamhet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/ungberga
Rektor: Ewa Höglind