Fritid 13-16 år Malmslätt

Fakta

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fårhagsvägen 142
Postadress: Ledbergsvägen 1
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 65 46
E-post: resursochstodverksamhet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/ungmalmslatt
Rektor: Ewa Höglind