Fritid 13-16 år Ekholmen

Fakta

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ekholmsvägen 32B
Postadress: Ekholmsvägen 32b
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 52 47
E-post: resursochstodverksamhet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/ungekholmen
Rektor: Steffan Kapellner
Telefon:
013-20 57 61