Fritid 13-16 år Skäggetorp

Fakta

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Skäggetorpsskolan
Postadress: Skäggetorps Centrum
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 71 80
E-post: skaggetorpsskolan@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/ungskaggetorp