Fritid 13-16 år Lambohov

Fakta

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Tröskargatan 29
Postadress: Lambohovsgården
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 60 66
E-post: resursochstodverksamhet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/unglambohov
Rektor: Ewa Höglind
Telefon:
013-20 74 59