Fritidshem Björnkärrsskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Ryd
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 92

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ellen Keys Gata 6
Postadress: Fritidshem Björnkärrsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 78 17
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthbjornkarrsskolan
Rektor: Marie Jonsson
Telefon:
013-26 31 44