Fritidshem Blästadsskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Ekholmen
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 184

Beskrivning

Välkommen till Blästadsskolans fritidshem

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ekholmsvägen 117
Postadress: Fritidshem Blästadsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 71 72
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthblastadsskolan
Rektor: Christina Bradley Ireman
Telefon:
013-20 79 61