Fritidshem Nya Rydskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Ryd
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 114

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Björnkärrsgatan 17
Postadress: Fritidshem Nya Rydskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 60 93
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthnyarydsskolan
Rektor: Caroline Andersson
Telefon:
013-20 78 88