Fritidshem Bankekind

Fakta

Område/stadsdel:  Bankekind
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 63

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Linvägen 5
Postadress: Fritidshem Bankekind
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 55 88
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthbankekind
Rektor: Thomas Ahola
Telefon:
013-29 49 79