Fritidshem Brokindsskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Brokind
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 63

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Melskogsvägen 32
Postadress: Fritidshem Brokindsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 54 82
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthbrokindsskola
Rektor: Anna Rosén
Telefon:
013-20 55 21
Rektor biträdande: Anna-Karin Sävenstrand
Telefon:
013-20 89 32