Fritidshem Brunnbyskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 130

Beskrivning

I direkt anslutning till de olika förskoleklasserna och åk 1-3-klasserna finns våra fritidshem, Brunnbygården, Kärnhuset 1, 2 o 3 samt Ladan. På fritidshemmen erbjuds eleverna olika aktiviteter, många av dem utomhus.

Fritidshemmens personal arbetar också en del i klasserna tillsammans med lärarna. På så sätt möter barnen hela tiden samma grupp av vuxna under sin dag i skolan.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Myrsättersgatan 26
Postadress: Fritidshem Brunnbyskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 32 57
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthbrunnbyskolan
Rektor: Carolina Kastegård
Telefon:
013-20 63 49