Fritidshem Bäckskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Berga
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 45

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Konstruktörsgatan 104
Postadress: Fritidshem Bäckskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 88 03
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthbackskolan
Rektor: Henrik Sävmo