Fritidshem Ekdungeskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Tallboda
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 256

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Stormvägen 81
Postadress: Fritidshem Ekdungeskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 78 44
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthekdungeskolan
Rektor: Monica Långström
Telefon:
013-20 57 77