Fritidshem Ekängsskolan

Fakta

Utförare:  Kommunal
Antal barn: 312

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Hästhagsvägen 14
Postadress: Fritidshem Ekängsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 37 28
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthekangsskolan
Rektor: Adalheidur Östlund
Telefon:
013-20 87 67