Fritidshem Fredriksbergsskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Ekholmen
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 85

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fredriksbergsvägen 37
Postadress: Fritidshem Fredriksbergsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 89 53
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthfredriksbergsskolan
Rektor: Viola Molander
Telefon:
013-20 77 44