Fritidshem Hagbyskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Vimanshäll
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 173

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Skogsgatan 98
Postadress: Fritidshem Hagbyskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 59 67
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthhagbyskolan
Rektor: Åsa Wallén
Telefon:
013-20 5312