Fritidshem Harvestadsskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Hackefors/Hjulsbro
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 294

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Nybrovägen 1
Postadress: Harvestadsskolan
581 81 LINKĂ–PING
Telefon: 013-20 59 99
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthharvestadsskolan
Rektor: Jenny Linde
Telefon:
013-20 78 38