Fritidshem Himnaskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Linghem
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 305

Beskrivning

I Linghem har vi fyra fritidsavdelningar, Delfinen, Sjöhästen, Bläckfisken och Guldfisken där det går barn från förskoleklass t.o.m. åk 2. Vi har en fritidsavdelning, Stora Blå, där alla tredjeklassare går.

Alla fritidsavdelningar arbetar utifrån barnets ålder och mognad. Vi bedriver en varierande verksamhet för att tillgodose våra barns behov. Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin kreativitet, fantasi och sociala förmåga. Vi erbjuder barnen såväl styrda som spontana aktiviteter som utgår från barnens behov, egna önskemål och gruppens behov. Att eleverna ska vara delaktiga och ha inflytande i sin egen verksamhet är en självklarhet som ligger till grund för vårt arbete. I ett nära samarbete med skolan så arbetar vi ständigt för att öka barnens måluppfyllelse.
Alla fritidshemmen ligger i anslutning till Himnaskolan. Våra mål är framtagna utifrån LGR-11 och skolverkets "Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i fritidshem".

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Himnavägen 145
Postadress: Fritidshem Himnaskolan
581 81 LINKÖPING
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthhimnaskolan
Rektor: Lena Göterdal
Telefon:
013-20 57 41