Fritidshem Tornhagsskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Gottfridsberg
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 290

Beskrivning

Välkommen till Tornhagsskolans fritidshem

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Stenbrötsgatan 5
Postadress: Fritidshem Tornhagsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 84 79
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthtornhagsskolan
Rektor: Rose-Marie Angelöv
Telefon:
013-20 56 37