Fritidshem Kärna skola

Fakta

Område/stadsdel:  Malmslätt
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 308

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Gamla Ledbergsvägen 18
Postadress: Fritidshem Kärna skola
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 54 61
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthkarnaskola
Rektor: Helena Hadfy
Telefon:
013-20 52 03
Rektor: Helena Hadfy