Fritidshem Nykil skola

Fakta

Område/stadsdel:  Nykil
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 77

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Solvågsvägen 9
Postadress: Fritidshem Nykil skola
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 54 66
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthnykilsskola
Rektor: Lena Lange
Telefon:
013-26 32 65