Fritidshem Slestadskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Lambohov
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 206

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt - och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Rättaregatan 120
Postadress: Fritidshem Slestadskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 60 28
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthslestadsskolan
Rektor: Michael Johansson
Telefon:
013-20 6044