Fritidshem Ulrika skola

Fakta

Område/stadsdel:  Ulrika
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 6

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Kisavägen 17
Postadress: Fritidshem Ulrika skola
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 72 28
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthulrikaskola
Rektor: Lena Norman