Fritidshem Vidingsjöskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Vidingsjö
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 159

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Tunngatan 13
Postadress: Fritidshem Vidingsjöskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 71 92
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthvidingsjoskolan
Rektor: Lena Norman
Telefon:
013-20 78 99