Fritidshem Vikingstadskola

Fakta

Område/stadsdel:  Vikingstad
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 211

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Västerleden 1
Postadress: Fritidshem Vikingstadskola
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 55 71
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthvikingstadskola
Rektor: Sara Skagerström
Telefon:
013-20 55 61