Fritidshem Vist skola

Fakta

Område/stadsdel:  Sturefors
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 163

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Nattviolsvägen 3
Postadress: Fritidshem Vist skola
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 55 10
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthvistskola
Rektor: Therese Aronsson Wickman
Telefon:
013-20 55 01