Fritidshem Vreta kloster skola

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 194

Beskrivning

I Vreta kloster skola finns 4 avdelningar: Skeppet och Skutan som är förskola/fritids, samt Kajaken och Jollen som är fritids.

Personalen i förskoleklassen arbetar även på fritidshemmen och fritidshemmens personal är delaktiga i skolundervisningen. Stor vikt läggs vid att alla, vuxna och elever, känner och bryr sig om varandra.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Källgårdsvägen 1
Postadress: Fritidshem Vreta kloster skola
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 69 62
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthvretaklosterskola
Rektor: Karin Ström
Telefon:
013-20 52 16