Fritidshem Ånestadskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Vimanshäll
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 147

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Häggvägen 17A
Postadress: Fritidshem Ånestadskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 88 33
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthanestadsskolan
Rektor: Carolina Andersson
Telefon:
013-20 70 33