Fritidshem Änggårdsskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Lambohov
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 163

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Betesgatan 1
Postadress: Fritidshem Änggårdsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 60 57
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthanggardsskolan
Rektor: Åsa Norberg
Telefon:
013-20 78 38