Äldrenämnden, 2019-03-21, §§27-50

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§27-50

Datum då anslaget publiceras

2019-04-11

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-03

Senast uppdaterad den 11 april 2019