Äldrenämnden, 2019-05-29, §§66-73, 75-79

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§66-73, 75-79

Datum då anslaget publiceras

2019-06-12

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-04

Senast uppdaterad den 12 juni 2019