Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Äldrenämnden, 2020-06-17, §§67-82

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§67-82

Datum då anslaget publiceras

2020-06-18

Datum då anslaget avpubliceras

2020-07-10

Senast uppdaterad den 18 juni 2020