Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Äldrenämnden, 2021-02-11, §§1-37

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-11

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§1-37

Datum då anslaget publiceras

2021-02-16

Datum då anslaget avpubliceras

2021-03-10

Senast uppdaterad den 16 februari 2021