Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Äldrenämnden, 2021-04-23, omedelbar justering §§63

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§63

Ärenderubrik

Transport av avlidna från särskilt boende, fastställande av förfrågningsunderlag

Datum då anslaget publiceras

2021-04-23

Datum då anslaget avpubliceras

2021-05-15

Senast uppdaterad den 23 april 2021