Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Äldrenämnden, 2021-10-06, §§103-104

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen. Barnhemsgatan 2

Paragrafer

§§103-104

Datum då anslaget publiceras

2021-10-07

Datum då anslaget avpubliceras

2021-10-29

Senast uppdaterad den 7 oktober 2021