Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Äldrenämnden, 2021-11-18, omedelbar justering §§116

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen. Barnhemsgatan 2

Paragrafer

§§116

Ärenderubrik

Trygghetslarmmottagning, godkännande av förfrågningsunderlag

Datum då anslaget publiceras

2021-11-18

Datum då anslaget avpubliceras

2021-12-10

Senast uppdaterad den 18 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: