Arbetsmarknadsnämnden, 2019-03-20, §§22-39

Organ

Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§22-39

Datum då anslaget publiceras

2019-03-28

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-23

Senast uppdaterad den 28 mars 2019