Arbetsmarknadsnämnden, 2019-04-24, §§40-54

Organ

Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§40-54

Datum då anslaget publiceras

2019-05-03

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-27

Senast uppdaterad den 3 maj 2019